Wszystko, co musisz wiedzieć o ślubie cywilnym

Wszystko, co musisz wiedzieć o ślubie cywilnym

Najczęściej śluby cywilne pozbawione są pompy – w przeciwieństwie do ślubów kościelnych. Ich organizacja też jest o wiele prostsza i szybsza. Wystarczy kilka naprawdę podstawowych dokumentów, czas oczekiwani na wolny termin jest zdecydowanie krótszy i opłaty związane ze ślubem cywilnym są też wyraźnie mniejsze niż w przypadku ślubu kościelnego. Czego więc potrzeba, aby móc wziąć ślub cywilny?

Kto może wziąć ślub cywilny?

Ślub cywilny mogą wziąć:

- osoby pełnoletnie

- osoby niebędące w związku małżeńskim

- osoby niespokrewnione ze sobą w linii prostej ani niebędące rodzeństwem (np. ślubu nie może wziąć ojciec z córką czy brat z siostrą),

- osoby niespowinowacone ze sobą w linii prostej (np. ślubu nie może wziąć synowa z teściem),

- osoby niebędące ze sobą w stosunku przysposobienia (osoba adoptująca i osoba adoptowana).

Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia ślubu cywilnego?

- dokumenty potwierdzające tożsamość narzeczonych (dowody osobiste lub paszporty) — do okazania,

- potwierdzenie opłaty skarbowej – opłaty można dokonać w kasie urzędu lub zrobić przelew na konto urzędu

- zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa – jeżeli jest potrzebne

- zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo – jeżeli będzie potrzebna pomoc pełnomocnika

- jeżeli któreś z narzeczonych nie posiada polskich aktów stanu cywilnego (a jest obywatelem Polski), powinno się przygotować zagraniczny odpowiednik aktu urodzenia,

- jeżeli wcześniej któreś z narzeczonych było w związku małżeńskim, powinno się wówczas przygotować zagraniczny odpowiednik aktu małżeństwa oraz dokument, który poświadczy ustanie lub unieważnienie małżeństwa albo też dokument, który potwierdzi nieistnienie małżeństwa.

Co się robi podczas wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego?

- zostaje ustalony termin ślubu

- narzeczeni składają tzw. zapewnienie o tym, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - zapewnienie to przygotowuje urzędnik podczas wizyty, które następnie para musi podpisać

- składa się wniosek o ślub poza urzędem – jeżeli takie jest życzenie narzeczonych

Jak wygląda zawarcie ślubu cywilnego w urzędzie?

W wyznaczonym terminie i miejscu kierownik Urzędu Stanu Cywilnego udziela ślubu. Podczas tej procedury kierownik USC musi ponownie potwierdzić dane personalne narzeczonych oraz ich świadków. Dlatego na sam ślub narzeczeni również muszą zabrać ze sobą dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty). Dotyczy to tak samo świadków przyszłej pary młodej.

Ile kosztuje ślub cywilny? Opłaty w Urzędzie Stanu Cywilnego

- obowiązkowa opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa to koszt 84 zł

- opłata dodatkowa za ślub poza urzędem na życzenie to koszty 1 000 zł

- jeżeli ślub odbywa się poza urzędem z powodu zagrożenia życia lub zdrowia (np. w szpitalu) lub też przyczyną jest pozbawienie wolności (np. w więzieniu), wówczas nie jest pobierana dodatkowa opłata.

Komentarze