Tag: "wybory do sejmu 2019"

Jak g??osowa�?? Wybory parlamentarne 2019

Jak g??osowa?? Wybory parlamentarne 2019

AK 18 czerwca 2019
Rolnik, przedsi�?biorca, mechanik i urz�?dnik - ka??dy Polak powinien g??osowa�? w wyborach parlamen...