Jak wyrobić dowód osobisty?

Jak wyrobić dowód osobisty?

Dowód osobisty to podstawowy dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo danej osoby. Jego posiadanie jest obowiązkowe w wielu krajach Europy, także w Polsce. Jak wygląda wyrobienie dowodu osobistego? Jakie dokumenty są potrzebne, aby wyrobić dowód osobisty?

Kiedy trzeba wymienić dowód osobisty?

- kiedy minął termin ważności dotychczasowego dowodu osobistego

- kiedy zmieniły się Twoje dane zawarte w dowodzie osobistym (oprócz zmiany nazwy organu, który wydaje dokument lub adresu zameldowania)

- kiedy zmienił się wizerunek twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do jego wizerunku zamieszczonego w dotychczasowym dowodzie osobistym w takim stopniu, który utrudnia lub uniemożliwia identyfikację posiadacza dowodu

- kiedy utraciłeś lub uszkodziłeś dowód osobisty w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym Twoją identyfikację

- kiedy osoby trzecie przekazały znaleziony dowód osobisty do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej

Jeśli utracisz albo uszkodzisz dowód osobisty, bezzwłocznie osobiście powiadom o tym fakcie dowolny organ gminy. Jeśli taka sytuacja przytrafi Ci się, będąc za granicą, powiadom o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego dowolną placówkę konsularną Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie dokumenty są potrzebne do wyrobienia dowodu osobistego?

- wniosek o wydanie dowodu osobistego

- kolorowe zdjęcie i - jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy - odpowiednie zaświadczenie

- jeśli chcesz mieć w swoim e-dowodzie podpis osobisty, zaznacz to we wniosku

- dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport (jeżeli posiadasz)

- dokument podróży (np. paszport) lub inny dokument stwierdzający tożsamość - jeżeli dostałeś polskie obywatelstwo

Gdzie złożyć wniosek o dowód osobisty?

Wniosek wypełnij, podpisz i złóż osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy lub wyślij (razem z załącznikami) w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, również do organu dowolnej gminy.

Po złożeniu wniosku otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego wraz z przybliżonym terminem odbioru dokumentu.

Ile czasu trwa wyrabianie dowodu osobistego?

Dowód osobisty jest gotowy do odbioru w ciągu 30 dni od daty złożenia przez Ciebie wniosku. Może się tak zdarzyć, że w szczególnie uzasadnionych sytuacjach termin ten zostanie wydłużony, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany.

Komentarze