Tag: "dokumenty"

Jak wyrobi�? paszport?

Jak wyrobi? paszport?

MP 17 czerwca 2019
Je??li planujesz podró?? do krajów spoza Unii Europejskiej, b�?dzie Ci potrzebny pas...
Jak wyrobi�? dow??d osobisty?

Jak wyrobi? dow??d osobisty?

MP 17 czerwca 2019
Dowód osobisty to podstawowy dokument potwierdzaj�?cy to??samo??�? i obywatelstwo danej osob...
Jak uzyska�? polskie obywatelstwo?

Jak uzyska? polskie obywatelstwo?

ZT 4 lipca 2019
Zale??y Ci na uznaniu z obywatela Polski? Chcesz nim zosta�?, ale nie wiesz, jak si�? za to zabra�?,...
Jakie dokumenty s�? potrzebne za granic�??

Jakie dokumenty s? potrzebne za granic??

MP 29 lipca 2019
Wymarzone wakacje za granic�? zbli??aj�? si�? wielkimi krokami. Nied??ugo zaczniesz pakowa�? walizki...